NBD Biblion selecteert Het vuur van de vreemdeling

Mooi nieuws vandaag! Na alle artikelen, radio-interviews en online reviews die er de afgelopen negen maanden over ‘Het vuur van de vreemdeling’ verschenen, volgt nu de volgende stap. NBD Biblion pikt beide delen op! Een dubbel succes dus. Na de Stichting Michiel de Ruyter, het Marinemuseum en een paar grote keramiekbladen is dit de volgende grote partij die interesse toont.

NBD Biblion is de overkoepelende inkooporganisatie van alle openbare bibliotheken in Nederland. Zij selecteren alles voor wat er door lokale bibliotheken aangekocht wordt. Wat door de kwaliteitsselectie komt wordt vervolgens aan de bibliotheken aangeboden.

Deze selectie betekent voor mij niet alleen erkenning, verkoop aan bibliotheken en opbrengst uit verhuur. Het geeft ook een stukje naamsbekendheid én het maakt het bijvoorbeeld haalbaar voor leerlingen in de bovenbouw van het VO om mijn werk voor de literatuurlijst te lezen.